Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 9 tháng ago

Phúc lợi: Cơ chế lương thưởng linh hoạt và chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc l…

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 9 tháng ago

Phúc lợi: – Thu nhập cạnh tranh – Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao – Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, v…

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 9 tháng ago

Phúc lợi: – Thu nhập cạnh tranh – Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao – Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, v…

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 9 tháng ago

Phúc lợi: – Thu nhập cạnh tranh – Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao – Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, v…

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Thu nhập cạnh tranh Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hưởng 12 …

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Thu nhập cạnh tranh Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hưởng 12 …

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Thu nhập cạnh tranh Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hưởng 12 …

Intern
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Hỗ trợ lương thực tập Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hư…

Full time
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Thu nhập cạnh tranh Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hưởng 12 …

Intern
Bien Hoa City, Dong Nai Province
Posted 10 tháng ago

Phúc lợi: Hỗ trợ lương thực tập Môi trường làm việc được tôn trọng và tự chủ cao Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước, và được hư…